แจ้งการชำระเงิน

* ชื่อผู้สั่งซื้อ:
* เลขที่สั่งซื้อ:
* จำนวนเงินโอน (บาท):
* โอนเข้าบัญชี:
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 357-2-61903-2
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 181-4-73950-2
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 779-2-21932-7
* วันที่โอน:
* เวลาที่โอน: :
หลักฐานการโอน:
[ไฟล์แนบต้องใช้นามสกุล jpg,gif,png,pdf เท่านั้น และไม่เกิน 2MB]
อีเมล์:
หมายเหตุ:
กรอกข้อมูลตามภาพ: